Archív značiek: solárne systémy

solárne systémy

HFVE Šahy 5,04kWp

Hybridná fotovoltická elektráreň pokrývajúca veľkú väčšinu celoročnej spotreby energie v domácnosti. Sústava 28ks 180W fotovoltických panelov nabíja akumulátory typu LiFeYPO4 o celkovej kapacite 24,6 kWh. Energia z akumulátorov je premenená na striedavé napätie 3 x 230 V pomocou troch hybridných meničov zapojených trojfázovo s celkovým výkonom 10,6 kW. Po drvivú väčšinu času sú meniče od rozvodnej siete odpojené a domácnosť funguje v ostrovnom režime. Pri dlhotrvajúcom nepriaznivom počasí a vyššej spotrebe energie v domácnosti alebo v prípade prekročenia výkonu meničov jednotlivé meniče aicky dočerpávajú chýbajúcu energiu z rozvodnej siete. Celý systém je bezúdržbový a nevyžaduje žiadnu obsluhu.

Cena systému je 24.900 EUR vrátane DPH.

Sahy-panely

Sahy-el

RJ

HFVE Snina 5,04kWp

        Hybridná fotovoltaická elektráreň o výkone 5,04kWp. Panely sú inštalované na prístrešku vedľa rodinného domu. Vyrobená energia je uschovaná v akumulátoroch, odkiaľ je cez hybridný striedač dodávaná do vnútornej elektroinštalácie domu. Pri nedostatku energie v akumulátoroch systém aicky čerpá potrebnú dodatočnú energiu zo siete tak, aby nebola narušená kontinuita dodávky elektriny.

        Systém vzhľadom na legislatívne a byrokratické prekážky nedodáva žiadnu prebytočnú energiu do distribučnej siete, aj keď to technicky umožňuje.

HFVE Snina 5,04kWp

 

FVE Nové Zámky 1,8kWp

        Ostrovná fotovoltaická elektráreň. Malý rodinný dom sa nachádza v okrajovej oblasti mesta s častým výskytom záplav, kde nie je možné zriadiť NN rozvod distribučnej siete. Paradoxom je, že priamo ponad pozemok je vedené VN vedenie. Šesť členná rodina pred inštaláciou systému používala na čerpanie úžitkovej vody, svietenie a ďalšie spotrebiče (TV, PC …) elektrinu z 2kW benzínovej elektrocentrály. Účet za palivo do centrály sa pohyboval okolo 100 EUR mesačne. Po inštalácií systému s 2,5kW ostrovným meničom sa prevádzkové náklady znížili na nulu a návratnosť systému vzhľadom na nemožnosť napojenia sa nadnes distribučnú sieť je tesne pod hranicou 4 roky! Oproti elektrocentrále FV systém poskytuje nepomerne vyššiu úroveň komfortu, elektrina je od jari do jesene k dispozícií v podstate neobmedzene. V zimných mesiacoch je elektriny menej, ale na úsporné fungovanie vzhľadom k dostatočne dimenzovaným panelom a akumulátorom vyrobená elektrina postačuje.

FVE Nové Zámky 1,8kWp

HFVE Hodonín 5,76kWp

Hybridná fotovoltaická elektráreň. Rodinný dom sa nachádza v radovej zástavbe. Orientácia strechy je východ-západ. Fotovoltaické panely (celkom 5,76kWp) sú namontované systémom integrácie do strechy tzn. nahradzujú strešnú krytinu. FV panely dodávajú v zimnom období všetku vyrobenú elektrinu do akumulátorov. Uložená energia je cez hybridný striedač dodávaná do vnútornej elektroinštalácie domu. Pri nedostatku energie v akumulátoroch systém aicky čerpá potrebnú dodatočnú energiu zo siete tak, aby nebola narušená kontinuita dodávky elektriny. Vykurovanie a ohrev TUV je zabezpečený kotlom na pevné palivo a dvomi kombinovanými bojlermi s výmenníkmi.

V letnom období sa polovica (2,88kWp) panelov zapojí permanentne na dva 160L bojlery, čím sa zabezpečí dodávka TUV bez potreby kúrenia v kotli na pevné palivo. Po inštalácii systému sa platby za elektrinu znížili z cca 2000 Kč mesačne na cca 2000 Kč ročne.

Systém vzhľadom na legislatívne a byrokratické prekážky nedodáva žiadnu energiu do distribučnej siete, aj keď to technicky umožňuje.

HFVE Hodonín 5,76kWp

Východná strana

HFVE Hodonín 5,76kWp

Západná strana

FVE Zvolen 720Wp

       Ostrovná fotovoltaická elektráreň o výkone 720Wp je zriadená na vidieckom dome využívanom na rekreačné účely. Po väčšinu roku poskytuje dostatok elektriny pre bežnú víkendovú prevádzku, vrátane ohrevu vody 1200W bojlerom. Pri montáži bol použitý náš vlastný systém integrácie fotovoltaických panelov do strešnej krytiny.

FVE Zvolen 720Wp