HFVE Hodonín 5,76kWp

Hybridná fotovoltaická elektráreň. Rodinný dom sa nachádza v radovej zástavbe. Orientácia strechy je východ-západ. Fotovoltaické panely (celkom 5,76kWp) sú namontované systémom integrácie do strechy tzn. nahradzujú strešnú krytinu. FV panely dodávajú v zimnom období všetku vyrobenú elektrinu do akumulátorov. Uložená energia je cez hybridný striedač dodávaná do vnútornej elektroinštalácie domu. Pri nedostatku energie v akumulátoroch systém aicky čerpá potrebnú dodatočnú energiu zo siete tak, aby nebola narušená kontinuita dodávky elektriny. Vykurovanie a ohrev TUV je zabezpečený kotlom na pevné palivo a dvomi kombinovanými bojlermi s výmenníkmi.

V letnom období sa polovica (2,88kWp) panelov zapojí permanentne na dva 160L bojlery, čím sa zabezpečí dodávka TUV bez potreby kúrenia v kotli na pevné palivo. Po inštalácii systému sa platby za elektrinu znížili z cca 2000 Kč mesačne na cca 2000 Kč ročne.

Systém vzhľadom na legislatívne a byrokratické prekážky nedodáva žiadnu energiu do distribučnej siete, aj keď to technicky umožňuje.

HFVE Hodonín 5,76kWp

Východná strana

HFVE Hodonín 5,76kWp

Západná strana