FVE Nové Zámky 1,8kWp

        Ostrovná fotovoltaická elektráreň. Malý rodinný dom sa nachádza v okrajovej oblasti mesta s častým výskytom záplav, kde nie je možné zriadiť NN rozvod distribučnej siete. Paradoxom je, že priamo ponad pozemok je vedené VN vedenie. Šesť členná rodina pred inštaláciou systému používala na čerpanie úžitkovej vody, svietenie a ďalšie spotrebiče (TV, PC …) elektrinu z 2kW benzínovej elektrocentrály. Účet za palivo do centrály sa pohyboval okolo 100 EUR mesačne. Po inštalácií systému s 2,5kW ostrovným meničom sa prevádzkové náklady znížili na nulu a návratnosť systému vzhľadom na nemožnosť napojenia sa nadnes distribučnú sieť je tesne pod hranicou 4 roky! Oproti elektrocentrále FV systém poskytuje nepomerne vyššiu úroveň komfortu, elektrina je od jari do jesene k dispozícií v podstate neobmedzene. V zimných mesiacoch je elektriny menej, ale na úsporné fungovanie vzhľadom k dostatočne dimenzovaným panelom a akumulátorom vyrobená elektrina postačuje.

FVE Nové Zámky 1,8kWp