HFVE Snina 5,04kWp

        Hybridná fotovoltaická elektráreň o výkone 5,04kWp. Panely sú inštalované na prístrešku vedľa rodinného domu. Vyrobená energia je uschovaná v akumulátoroch, odkiaľ je cez hybridný striedač dodávaná do vnútornej elektroinštalácie domu. Pri nedostatku energie v akumulátoroch systém automaticky čerpá potrebnú dodatočnú energiu zo siete tak, aby nebola narušená kontinuita dodávky elektriny.

        Systém vzhľadom na legislatívne a byrokratické prekážky nedodáva žiadnu prebytočnú energiu do distribučnej siete, aj keď to technicky umožňuje.

HFVE Snina 5,04kWp