Ostrovná FVE + osvetlenie chaty Hrabiny, Zvolen

Elektrifikácia lesnej chaty s cieľom funkčného osvetlenia bez potreby elektrocentrály. Chata je pôvodne vybavená zásuvkovým a svetelným rozvodom 230V s pripojením na elektrocentrálu. Súčasná dodávka obsahuje akumulátor LiFeYPo4 24V 40Ah, dva výkonné 4m LED pásy LEDeco MASTER s CRI >90 (R9) 16,8W/m, rozvody DC 24V a vonkajšie svietidlo LED Philips 10W so súmrakovým spínačom. Bola využitá aj technológia dodaná investorom – 2x FV panely 220Wp, Menič MeanWell TS-1000 a regulátor Morningstar Tristar TS-45.

HFVE Levice 6600Wp

Kompletný systém elektrifikácie poľovníckej chaty: Dve polia fotovoltaických panelov orientované juhovýchodne a juhozápadne nabíjajú cez dva regulátory nabíjania Studer VarioTrack akumulátor LiFeYPo4 48V 320Ah. Striedavý prúd pre spotrebiče v chate a v 300m vzdialenej stavbe vrátane ponorného čerpadla v 50m hlbokej studni zabezpečujú dva meniče Xtender XTM4000-48 zapojené paralelne. Tento režim zabezpečuje jednak nízku energetickú réžiu systému pri menšej záťaži, kedy sa druhý menič automaticky vypne a jednak dostatočný výkon až 8kW AC pre komfortnú prevádzku. Pre komfortnú prevádzku aj v zimných mesiacoch je systém doplnený o naftovú invertorovú elektrocentrálu Kipor ID6000 s rozšírenou nádržou s objemom 95L. Systém elektrocentrálu štartuje automaticky podľa stavu batérie.

HFVE Kolibka Dolný Hrad, Zvolen

Kompletná elektrifikácia kolibky s občerstvením a infocentrom pre návštevníkov Pustého Hradu nad Zvolenom. FV panely 1080Wp orientované východ-západ nabíjajú cez regulátor nabíjania Studer VarioTrack VT-65 akumulátor LiFeYPO4 24V 300Ah. Striedavý prúd do objektu dodáva menič Xtender XTM3500-24. Pre zabezpečenie neprerušovanej dodávky elektriny aj v prípade horšieho počasia je systém doplnený o naftovú elektrocentrálu Kipor KDE3500E upravenou pre automatický štart systémom Studer podľa stavu nabitia batérie. Vzhľadom na vysokú návštevnosť kolibky a tým spôsobené vysoké energetické nároky v sezóne 2018 je pre sezónu 2019 naplánované rozšírenie poľa fotovoltaických panelov na 2700Wp.

HFVE Banská Bystrica 4,65kWp

Hybridná fotovoltická elektráreň pokrývajúca veľkú väčšinu celoročnej spotreby energie v domácnosti a v letných mesiacoch tiež nabíjanie elektromobilu. Sústava 15ks 310Wp monokryštalických fotovoltických panelov nabíja akumulátory typu LiFeYPO4 o celkovej kapacite 15,3 kWh. Energia z akumulátorov je premenená na striedavé napätie 1 x 230 V pomocou 4000W hybridného meniča. Po drvivú väčšinu času je menič od rozvodnej siete odpojený a domácnosť funguje v ostrovnom režime. Pri dlhotrvajúcom nepriaznivom počasí a vyššej spotrebe energie v domácnosti alebo v prípade prekročenia výkonu meniča sa tento automaticky pripojí k sieti a chýbajúcu energiu z nej dočerpáva. Celý systém je bezúdržbový a nevyžaduje žiadnu obsluhu. Na systém bola čerpaná dotácia z programu Zelená Domácnostiam vo výške 3.250 EUR.

HFVE Šumperk 5200Wp

Hybridná fotovoltická elektráreň pokrývajúca veľkú väčšinu celoročnej spotreby energie v domácnosti. Sústava 20ks 260Wp polykryštalických fotovoltických panelov nabíja akumulátory typu LiFeYPO4 o celkovej kapacite 10,2 kWh. Energia z akumulátorov je premenená na striedavé napätie 1 x 230 V pomocou 6000W hybridného meniča. Po drvivú väčšinu času je menič od rozvodnej siete odpojený a domácnosť funguje v ostrovnom režime. Pri dlhotrvajúcom nepriaznivom počasí a vyššej spotrebe energie v domácnosti alebo v prípade prekročenia výkonu meniča sa tento automaticky pripojí k sieti a chýbajúcu energiu z nej dočerpáva. Celý systém je bezúdržbový a nevyžaduje žiadnu obsluhu.

HFVE Šumperk 5200Wp

HFVE Slovenská Lupča 1200Wp

Systém zabezpečuje napájanie lesnej chaty bez prípojky distribučnej siete.

Primárnym zdrojom elektriny sú fotovoltaické panely 4x300Wp, orientované východ/západ, ktoré nabíjajú akumulátory. Záložným zdrojom elektriny je 5kW naftová elektrocentrála. Hybridný menič Studer Xtender zabezpečuje výrobu napätia 230V a v prípade potreby (pokles stavu nabitia akumulátorov pod stanovenú hodnotu alebo potreba výkonu >4kW) automaticky štartuje a následne vypína elektrocentrálu. Menič umožňuje kombináciu výkonu z elektrocentrály a z batérií, takže nie je potrebné dimenzovať elektrocentrálu na plný súdobý príkon elektrospotrebičov. V letnom období sa aj pri bežnej prevádzke chaty elektrocentrála spúšťa len sporadicky. Celý systém okrem doplňovania nafty do elektrocentrály a výmeny oleja v stanovených intervaloch nevyžaduje žiadnu obsluhu ani údržbu.

HFVE Žiar nad Hronom 4,32kWp

Hybridná fotovoltická elektráreň pokrývajúca veľkú väčšinu celoročnej spotreby energie v domácnosti. Sústava 18ks 240Wp polykryštalických fotovoltických panelov nabíja akumulátory typu LiFeYPO4 o celkovej kapacite 10,2 kWh. Energia z akumulátorov je premenená na striedavé napätie 1 x 230 V pomocou hybridného meniča. Po drvivú väčšinu času je menič od rozvodnej siete odpojený a domácnosť funguje v ostrovnom režime. Pri dlhotrvajúcom nepriaznivom počasí a vyššej spotrebe energie v domácnosti alebo v prípade prekročenia výkonu meniča sa tento automaticky pripojí k sieti a chýbajúcu energiu z nej dočerpáva. Celý systém je bezúdržbový a nevyžaduje žiadnu obsluhu. Po prvých 12 mesiacoch prevádzky sa ukázalo, že ročná spotreba elektriny zo siete klesla na 28% pôvodnej spotreby.

Cena systému je 13.900 EUR vrátane DPH. Fotovoltaické panely 18x240Wp

Elektroinštalácia HFVE

HFVE Šahy 5,04kWp

Hybridná fotovoltická elektráreň pokrývajúca veľkú väčšinu celoročnej spotreby energie v domácnosti. Sústava 28ks 180W fotovoltických panelov nabíja akumulátory typu LiFeYPO4 o celkovej kapacite 24,6 kWh. Energia z akumulátorov je premenená na striedavé napätie 3 x 230 V pomocou troch hybridných meničov zapojených trojfázovo s celkovým výkonom 10,6 kW. Po drvivú väčšinu času sú meniče od rozvodnej siete odpojené a domácnosť funguje v ostrovnom režime. Pri dlhotrvajúcom nepriaznivom počasí a vyššej spotrebe energie v domácnosti alebo v prípade prekročenia výkonu meničov jednotlivé meniče automaticky dočerpávajú chýbajúcu energiu z rozvodnej siete. Celý systém je bezúdržbový a nevyžaduje žiadnu obsluhu.

Cena systému je 24.900 EUR vrátane DPH.

Sahy-panely

Sahy-el

RJ

HFVE Snina 5,04kWp

        Hybridná fotovoltaická elektráreň o výkone 5,04kWp. Panely sú inštalované na prístrešku vedľa rodinného domu. Vyrobená energia je uschovaná v akumulátoroch, odkiaľ je cez hybridný striedač dodávaná do vnútornej elektroinštalácie domu. Pri nedostatku energie v akumulátoroch systém automaticky čerpá potrebnú dodatočnú energiu zo siete tak, aby nebola narušená kontinuita dodávky elektriny.

        Systém vzhľadom na legislatívne a byrokratické prekážky nedodáva žiadnu prebytočnú energiu do distribučnej siete, aj keď to technicky umožňuje.

HFVE Snina 5,04kWp

 

FVE Nové Zámky 1,8kWp

        Ostrovná fotovoltaická elektráreň. Malý rodinný dom sa nachádza v okrajovej oblasti mesta s častým výskytom záplav, kde nie je možné zriadiť NN rozvod distribučnej siete. Paradoxom je, že priamo ponad pozemok je vedené VN vedenie. Šesť členná rodina pred inštaláciou systému používala na čerpanie úžitkovej vody, svietenie a ďalšie spotrebiče (TV, PC …) elektrinu z 2kW benzínovej elektrocentrály. Účet za palivo do centrály sa pohyboval okolo 100 EUR mesačne. Po inštalácií systému s 2,5kW ostrovným meničom sa prevádzkové náklady znížili na nulu a návratnosť systému vzhľadom na nemožnosť napojenia sa nadnes distribučnú sieť je tesne pod hranicou 4 roky! Oproti elektrocentrále FV systém poskytuje nepomerne vyššiu úroveň komfortu, elektrina je od jari do jesene k dispozícií v podstate neobmedzene. V zimných mesiacoch je elektriny menej, ale na úsporné fungovanie vzhľadom k dostatočne dimenzovaným panelom a akumulátorom vyrobená elektrina postačuje.

FVE Nové Zámky 1,8kWp