O nás

     Poskytujeme komplexný servis v oblasti ostrovných a hybridných fotovoltaických zariadení: Zaoberáme sa ich návrhom, projektovaním, montážou a servisom. Naše systémy poskytujú elektrinu domácnostiam na Slovensku aj v Českej Republike od roku 2010. Na všetky nami realizované systémy poskytujeme 5-ročnú záruku.

         Zatiaľ čo v mnohých krajinách po celom svete je podpora FVE formou net-meteringu alebo podobného systému, kedy je vyrobená elektrina započítaná voči spotrebovanej a za každý rok užívateľ doplatí iba rozdiel a s minimálnym byrokratickým zaťažením, na Slovensku a v ČR je implementácia takýchto metód veľmi pomalá a oneskorená. V roku 2014 dokonca ÚRSO odoprel majiteľom fotovoltaických elektrární podporu, zákonom garantovanú na 15 rokov, údajne pre nesplnenie jednej z povinností vyplývajúcich zo zákona. Vďaka tomu sa veľa majiteľov FVE stalo insolventnými a neschopnými splácať svoje elektrárne.

         Režim pripojenia „malý zdroj“ do 10kWp pre domácnosti bol zavedený na Slovensku v roku 2014. Prevádzkovatelia distribučných sústav však nastavili také podmienky, že v podstate znemožnili akékoľvek dodávky do siete. Preto sa stávajú stále populárnejšie autonómne systémy oddelené od distribučnej siete, najmä jednoúčelové systémy pre fotovoltaický ohrev vody. U týchto systémov je však v letných mesiacoch veľká časť potenciálnej výroby nevyužitá. Bežná domácnosť nedokáže na ohrev vody spotrebovať  10-15 kWh elektriny, ktoré bežný 2kW fotovoltaický systém v pekný letný deň vyrobí. Nevyužitá elektrina sa pritom môže uskladniť a použiť na chod všetkých spotrebičov v domácnosti počas celého dňa i noci.

      Z týchto dôvodov sa zameriavame predovšetkým na hybridné systémy s akumuláciou elektriny, bez dodávky elektriny do distribučnej siete a s presmerovaním prebytkov do bojlera, príp. tepelného čerpadla na ohrev bazénu alebo do iných spotrebičov. Pri nami realizovaných systémoch je tak byrokratické zaťaženie minimálne a efektivita systému, sloboda užívateľa a nezávislosť na štátnej moci a iných vonkajších vplyvoch maximálna.