O nás

     Poskytujeme komplexný servis v oblasti ostrovných a hybridných fotovoltaických zariadení: Zaoberáme sa ich návrhom, projektovaním, montážou a servisom. Naše systémy poskytujú elektrinu domácnostiam na Slovensku aj v Českej Republike od roku 2010. Na všetky nami realizované systémy poskytujeme 5-ročnú záruku.

Neadekvátne byrokratické zaťaženie aj malých výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov na Slovensku aj v Českej Republike, spôsobuje, že pri systémoch s dodávkou elektriny do siete (on-grid systémy) je nutné absolvovať niekoľkomesačný maratón vybavovania s úradmi štátnej správy a zástupcami energetickej distribučnej spoločnosti. Tieto inštitúcie (predovšetkým na Slovensku) v mnohých prípadoch nedodržiavajú zákonné lehoty a z 30-dňovej lehoty sa v mnohých prípadoch stane 100 dní aj viac.

Byrokratické zaťaženie však zďaleka nekončí inštaláciou systému a podpisom zmluvy o výkupe. Každý mesiac je potrebné zasielať osobitne 2 faktúry a to na celkovú vyrobenú energiu a na energiu dodanú do siete. V ČR bola v roku 2012 zavedená 28% daň z výroby FVE a doba garantovanej výkupnej ceny bola znížená na 10 rokov. To znamená, že mnohé inštalované systémy sa stali ekonomicky nenávratnými alebo sú na hranici návratnosti. Snahy na zdanenie fotovoltických elektrární existujú aj na Slovensku. Zatiaľ čo v mnohých krajinách po celom svete je podpora FVE formou net-meteringu alebo podobného systému, kedy je vyrobená elektrina započítaná voči spotrebovanej a za každý rok užívateľ doplatí iba rozdiel a s minimálnym byrokratickým zaťažením, na Slovensku a v ČR je implementácia takýchto metód veľmi pomalá a oneskorená.

        Z týchto dôvodov sa zameriavame predovšetkým na ostrovné resp. hybridné systémy s akumuláciou elektriny a bez dodávky elektriny do distribučnej siete. Pri nami realizovaných systémoch je tak byrokratické zaťaženie minimálne a efektivita systému, sloboda a istota užívateľa maximálna.