Archív značiek: LiFeYPO4

HFVE Šahy 5,04kWp

Hybridná fotovoltická elektráreň pokrývajúca veľkú väčšinu celoročnej spotreby energie v domácnosti. Sústava 28ks 180W fotovoltických panelov nabíja akumulátory typu LiFeYPO4 o celkovej kapacite 24,6 kWh. Energia z akumulátorov je premenená na striedavé napätie 3 x 230 V pomocou troch hybridných meničov zapojených trojfázovo s celkovým výkonom 10,6 kW. Po drvivú väčšinu času sú meniče od rozvodnej siete odpojené a domácnosť funguje v ostrovnom režime. Pri dlhotrvajúcom nepriaznivom počasí a vyššej spotrebe energie v domácnosti alebo v prípade prekročenia výkonu meničov jednotlivé meniče automaticky dočerpávajú chýbajúcu energiu z rozvodnej siete. Celý systém je bezúdržbový a nevyžaduje žiadnu obsluhu.

Cena systému je 24.900 EUR vrátane DPH.

Sahy-panely

Sahy-el

RJ