Hybridné systémy

   Hybridný systém spolupracujúci s distribučnou sieťou je momentálne najvyspelejšie riešenie napájania domácnosti s využitím fotovoltaiky. Hybridné systémy sú charakteristické tým, že okrem hlavného obnoviteľného zdroja spolupracujú aspoň s jedným ďalším zdrojom elektriny. Tým je vo väčšine prípadov distribučná sieť NN. Systém je podobný ostrovnému systému, avšak obsahuje hybridný striedač. Ten umožňuje čerpať elektrinu pre napájanie domácnosti nielen z akumulátorov dobíjaných fotovoltaikou, ale tiež z ďalšieho zdroja striedavého prúdu. Tým môže byť distribučná sieť alebo elektrocentrála na fosílne palivo (benzín, nafta, plyn). Systém pri spolupráci s distribučnou sieťou funguje tak, že pri nedostatku elektriny v akumulátoroch začne plynule prepúšťať elektrinu z distribučnej siete do vnútornej elektroinštalácie domu. V okamihu, keď začnú FV panely opäť dodávať dostatočný výkon, systém prestáva čerpať elektrinu z distribučnej siete a prechádza znovu na autonómny režim. Kontinuita dodávky elektriny do domácnosti je preto nezávislá na počasí a užívateľ nie je nútený spotrebu elektriny nijak obmedzovať, tak ako tomu býva pri ostrovných systémoch. Samozrejme – tak ako pri všetkých aplikáciách s obnoviteľnými zdrojmi – je aj tu výhodné spotrebovať elektrinu v dobe, keď máme dostatok alebo prebytok energie z vlastného zdroja (FVE). Minimalizuje sa tak cyklovanie akumulátorov a prípadné čerpanie elektriny zo siete, ktorá – na rozdiel od elektriny zo slnka – nie je zadarmo.

         V miestach, kde nie je prípojka distribučnej siete, môže byť hybridný systém namiesto distribučnej siete prepojený s elektrocentrálou na fosílne palivo. Striedače, ktoré dodávame, umožňujú aicky ovládať štart i vypnutie elektrocentrály (musí to umožňovať i elektrocentrála). Pri nedostatku elektriny v akumulátoroch striedač elektrocentrálu aicky naštartuje a výkon z elektrocentrály je striedačom aicky prerozdeľovaný medzi spotrebiče a dobíjanie akumulátorov. Je možné nastaviť presný výkon, ktorý má striedač z elektrocentrály odoberať, čím sa zabezpečí prevádzkovanie elektrocentrály v režime s najnižšou spotrebou paliva na jednotku vyrobenej elektriny. Riešenie hybridného fovoltaického systému zálohovaného elektrocentrálou je vyhľadávané hlavne užívateľmi odľahlých rezidencií, kde v letných mesiacoch odpadajú komplikácie s doplňovaním paliva a vzimných mesiacoch, kedy je nedostatok slnečného svitu  je palivo vďaka akumulácií elektriny v akumulátoroch využité maximálne efektívne.