Archív značiek: hybridné systémy

hybridne systemy

HFVE Šahy 5,04kWp

Hybridná fotovoltická elektráreň pokrývajúca veľkú väčšinu celoročnej spotreby energie v domácnosti. Sústava 28ks 180W fotovoltických panelov nabíja akumulátory typu LiFeYPO4 o celkovej kapacite 24,6 kWh. Energia z akumulátorov je premenená na striedavé napätie 3 x 230 V pomocou troch hybridných meničov zapojených trojfázovo s celkovým výkonom 10,6 kW. Po drvivú väčšinu času sú meniče od rozvodnej siete odpojené a domácnosť funguje v ostrovnom režime. Pri dlhotrvajúcom nepriaznivom počasí a vyššej spotrebe energie v domácnosti alebo v prípade prekročenia výkonu meničov jednotlivé meniče automaticky dočerpávajú chýbajúcu energiu z rozvodnej siete. Celý systém je bezúdržbový a nevyžaduje žiadnu obsluhu.

Cena systému je 24.900 EUR vrátane DPH.

Sahy-panely

Sahy-el

RJ

HFVE Snina 5,04kWp

        Hybridná fotovoltaická elektráreň o výkone 5,04kWp. Panely sú inštalované na prístrešku vedľa rodinného domu. Vyrobená energia je uschovaná v akumulátoroch, odkiaľ je cez hybridný striedač dodávaná do vnútornej elektroinštalácie domu. Pri nedostatku energie v akumulátoroch systém automaticky čerpá potrebnú dodatočnú energiu zo siete tak, aby nebola narušená kontinuita dodávky elektriny.

        Systém vzhľadom na legislatívne a byrokratické prekážky nedodáva žiadnu prebytočnú energiu do distribučnej siete, aj keď to technicky umožňuje.

HFVE Snina 5,04kWp

 

HFVE Hodonín 5,76kWp

Hybridná fotovoltaická elektráreň. Rodinný dom sa nachádza v radovej zástavbe. Orientácia strechy je východ-západ. Fotovoltaické panely (celkom 5,76kWp) sú namontované systémom integrácie do strechy tzn. nahradzujú strešnú krytinu. FV panely dodávajú v zimnom období všetku vyrobenú elektrinu do akumulátorov. Uložená energia je cez hybridný striedač dodávaná do vnútornej elektroinštalácie domu. Pri nedostatku energie v akumulátoroch systém automaticky čerpá potrebnú dodatočnú energiu zo siete tak, aby nebola narušená kontinuita dodávky elektriny. Vykurovanie a ohrev TUV je zabezpečený kotlom na pevné palivo a dvomi kombinovanými bojlermi s výmenníkmi.

V letnom období sa polovica (2,88kWp) panelov zapojí permanentne na dva 160L bojlery, čím sa zabezpečí dodávka TUV bez potreby kúrenia v kotli na pevné palivo. Po inštalácii systému sa platby za elektrinu znížili z cca 2000 Kč mesačne na cca 2000 Kč ročne.

Systém vzhľadom na legislatívne a byrokratické prekážky nedodáva žiadnu energiu do distribučnej siete, aj keď to technicky umožňuje.

HFVE Hodonín 5,76kWp

Východná strana

HFVE Hodonín 5,76kWp

Západná strana