O nás

     Poskytujeme komplexný servis v oblasti ostrovných a hybridných fotovoltaických zariadení: Zaoberáme sa ich návrhom, projektovaním, montážou a servisom. Naše systémy poskytujú elektrinu domácnostiam na Slovensku aj v Českej Republike od roku 2010. Na všetky nami realizované systémy poskytujeme 5-ročnú záruku.

        Neadekvátne byrokratické zaťaženie aj malých výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov spôsobuje, že pri systémoch s dodávkou elektriny do siete (on-grid systémy) je nutné absolvovať niekoľkomesačný maratón vybavovania s úradmi štátnej správy a prevádzkovateľom distribučnej spoločnosti. Tieto inštitúcie v mnohých prípadoch nedodržiavajú zákonné lehoty a z 30-dňovej lehoty sa v mnohých prípadoch stane 100 dní aj viac. V roku 2014 prevádzkovatelia distribučných spoločností odopreli majiteľom fotovoltaických elektrární podporu, zákonom garantovanú na 15 rokov, kôli údajnému nesplneniu jednej z povinností vyplývajúcich zo zákona. Vďaka tomu sa veľa majiteľov FVE stalo insolventnými a neschopnými splácať svoje elektrárne.

         Byrokratické zaťaženie však zďaleka nekončí inštaláciou systému a podpisom zmluvy o výkupe. Každý mesiac je v prípade dodávky elektriny do siete potrebné zasielať osobitne 2 faktúry a to na celkovú vyrobenú energiu a na energiu dodanú do siete. V ČR bola v roku 2012 zavedená 28% daň z výroby FVE a doba garantovanej výkupnej ceny bola znížená na 10 rokov. To znamená, že mnohé inštalované systémy sa stali ekonomicky nenávratnými alebo sú na hranici návratnosti. Snahy na zdanenie fotovoltických elektrární existujú aj na Slovensku. Zatiaľ čo v mnohých krajinách po celom svete je podpora FVE formou net-meteringu alebo podobného systému, kedy je vyrobená elektrina započítaná voči spotrebovanej a za každý rok užívateľ doplatí iba rozdiel a s minimálnym byrokratickým zaťažením, na Slovensku a v ČR je implementácia takýchto metód veľmi pomalá a oneskorená.

         Režim pripojenia „malý zdroj“ zavedený na Slovensku v roku 2014 sa ukázal ako veľmi nešťastný: Prevádzkovatelia distribučných sietí (ZSE, SSE) si nastavili také podmienky, že v podstate znemožnili akékoľvek dodávky do siete. Preto sa stávajú stále populárnejšie autonómne systémy oddelené od distribučnej siete, najmä jednoúčelové systémy pre fotovoltaický ohrev vody. U týchto systémov je však v letných mesiacoch veľká časť potenciálnej výroby nevyužitá. Bežná domácnosť nedokáže na ohrev vody spotrebovať  10-15 kWh elektriny, ktoré bežný 2kW fotovoltaický systém v pekný letný deň vyrobí. Nevyužitá elektrina sa pritom môže uskladniť a použiť na chod všetkých spotrebičov v domácnosti počas celého dňa i noci.

      Z týchto dôvodov sa zameriavame predovšetkým na hybridné systémy s akumuláciou elektriny, bez dodávky elektriny do distribučnej siete a s presmerovaním prebytkov do bojlera, príp. tepelného čerpadla na ohrev bazénu alebo do iných spotrebičov. Pri nami realizovaných systémoch je tak byrokratické zaťaženie minimálne a efektivita systému, sloboda užívateľa a nezávislosť na štátnej moci a iných vonkajších vplyvoch maximálna.