Ostrovné systémy

Engineers checking solar panels setup        Ostrovné systémy sú charakteristické tým, že nespolupracujú so žiadnym ďalším zdrojom elektrickej energie, predovšetkým s distribučnou sieťou. Sú riešením všade tam, kde nie je technicky alebo ekonomicky možné zrealizovať NN prípojku distribučnej siete. V poslednej dobe sa však ostrovné systémy tešia obľube aj u nadšencov, ktorí majú prípojku k distribučnej sieti, ale z rôznych dôvodov majú záujem sa do menšej či väčšej miery energeticky osamostatniť. Takýmto ostrovným systémom, izolovaným od distribučnej siete je potom napájaný samostatný okruh (napr. svetelný). Oproti hybridným systémom sú ostrovné systémy menej nákladné, ale poskytujú používateľom obmedzené možnosti komfort.