Služby

Budeme radi, keď sa na nás obrátite s akoukoľvek požiadavkou týkajúcou sa ostrovnej alebo hybridnej fotovoltaickej elektrárne, predovšetkým:

 • Návrh riešenia novej ostrovnej / hybridnej fotovoltaickej elektrárne s podporou dočerpávania zo siete resp. z generátora s automatickým štartovaním
 • Dodávka všetkých komponentov
 • inštalácia a spustenie
 • Údržba, záručný a pozáručný servis
 • Vybavenie dotácie v programe Zelená Domácnostiam 2
 • Zmena režimu fungovania elektárne napr. po zavedení siete, alebo po strate možnosti dočerpávania zo siete
 • Zhybridizovanie sieťovej „on-grid“ elektrárne – doplnenie o akumulátory a hybridný menič
 • Riešenie problémov na elektrárňach namontovaných inými firmami resp. svojpomocne, a to predovšetkým:
  • Problémy s akumulátormi – nevhodne dimenzované akumulátory, nevhodné nastavenie resp. absencia battery-management systému, zanedbaná údržba, sulfatácia
  • Pozáručné a mimozáručné opravy poškodených komponentov elektrárne, predovšetkým meničov napätia a regulátorov nabíjania