HFVE Hodonín 5,76kWp

Hybridná fotovoltaická elektráreň. Rodinný dom sa nachádza v radovej zástavbe. Orientácia strechy je východ-západ. Fotovoltaické panely (celkom 5,76kWp) sú namontované systémom integrácie do strechy tzn. nahradzujú strešnú krytinu. FV panely dodávajú v zimnom období všetku vyrobenú elektrinu do akumulátorov. Uložená energia je cez hybridný striedač dodávaná do vnútornej elektroinštalácie domu. Pri nedostatku energie v akumulátoroch systém automaticky čerpá potrebnú dodatočnú energiu zo siete tak, aby nebola narušená kontinuita dodávky elektriny. Vykurovanie a ohrev TUV je zabezpečený kotlom na pevné palivo a dvomi kombinovanými bojlermi s výmenníkmi.

V letnom období sa polovica (2,88kWp) panelov zapojí permanentne na dva 160L bojlery, čím sa zabezpečí dodávka TUV bez potreby kúrenia v kotli na pevné palivo. Po inštalácii systému sa platby za elektrinu znížili z cca 2000 Kč mesačne na cca 2000 Kč ročne.

Systém vzhľadom na legislatívne a byrokratické prekážky nedodáva žiadnu energiu do distribučnej siete, aj keď to technicky umožňuje.

HFVE Hodonín 5,76kWp

Východná strana

HFVE Hodonín 5,76kWp

Západná strana

FVE Zvolen 720Wp

       Ostrovná fotovoltaická elektráreň o výkone 720Wp je zriadená na vidieckom dome využívanom na rekreačné účely. Po väčšinu roku poskytuje dostatok elektriny pre bežnú víkendovú prevádzku, vrátane ohrevu vody 1200W bojlerom. Pri montáži bol použitý náš vlastný systém integrácie fotovoltaických panelov do strešnej krytiny.

FVE Zvolen 720Wp