HFVE Šumperk 5200Wp

Hybridná fotovoltická elektráreň pokrývajúca veľkú väčšinu celoročnej spotreby energie v domácnosti. Sústava 20ks 260Wp polykryštalických fotovoltických panelov nabíja akumulátory typu LiFeYPO4 o celkovej kapacite 10,2 kWh. Energia z akumulátorov je premenená na striedavé napätie 1 x 230 V pomocou 6000W hybridného meniča. Po drvivú väčšinu času je menič od rozvodnej siete odpojený a domácnosť funguje v ostrovnom režime. Pri dlhotrvajúcom nepriaznivom počasí a vyššej spotrebe energie v domácnosti alebo v prípade prekročenia výkonu meniča sa tento automaticky pripojí k sieti a chýbajúcu energiu z nej dočerpáva. Celý systém je bezúdržbový a nevyžaduje žiadnu obsluhu.

HFVE Šumperk 5200Wp