HFVE Kolibka Dolný Hrad, Zvolen

Kompletná elektrifikácia kolibky s občerstvením a infocentrom pre návštevníkov Pustého Hradu nad Zvolenom. FV panely 1080Wp orientované východ-západ nabíjajú cez regulátor nabíjania Studer VarioTrack VT-65 akumulátor LiFeYPO4 24V 300Ah. Striedavý prúd do objektu dodáva menič Xtender XTM3500-24. Pre zabezpečenie neprerušovanej dodávky elektriny aj v prípade horšieho počasia je systém doplnený o naftovú elektrocentrálu Kipor KDE3500E upravenou pre automatický štart systémom Studer podľa stavu nabitia batérie. Vzhľadom na vysokú návštevnosť kolibky a tým spôsobené vysoké energetické nároky v sezóne 2018 je pre sezónu 2019 naplánované rozšírenie poľa fotovoltaických panelov na 2700Wp.