HFVE Banská Bystrica 4,65kWp

Hybridná fotovoltická elektráreň pokrývajúca veľkú väčšinu celoročnej spotreby energie v domácnosti a v letných mesiacoch tiež nabíjanie elektromobilu. Sústava 15ks 310Wp monokryštalických fotovoltických panelov nabíja akumulátory typu LiFeYPO4 o celkovej kapacite 15,3 kWh. Energia z akumulátorov je premenená na striedavé napätie 1 x 230 V pomocou 4000W hybridného meniča. Po drvivú väčšinu času je menič od rozvodnej siete odpojený a domácnosť funguje v ostrovnom režime. Pri dlhotrvajúcom nepriaznivom počasí a vyššej spotrebe energie v domácnosti alebo v prípade prekročenia výkonu meniča sa tento automaticky pripojí k sieti a chýbajúcu energiu z nej dočerpáva. Celý systém je bezúdržbový a nevyžaduje žiadnu obsluhu. Na systém bola čerpaná dotácia z programu Zelená Domácnostiam vo výške 3.250 EUR.